Bestelauto

van trailerBestelauto's en bestelbussen zijn de moderne werkpaarden die beroepsmatig vervoer van personen, goederen en gereedschappen mogelijk maken. Omdat er met deze vervoersmiddelen jaarlijks vaak vele kilometers gereden wordt, wordt er vaak bewust gekeken naar maatregelen die voor brandstofbesparing en vermindering van het onderhoud kunnen zorgen.

 

Met de Bestelauto Meer kilometers uit een liter diesel

De Cyclone-X zorgt voor een verbeterde ademhaling en luchthuishouding van de motor. U hoeft  het gaspedaal minder ver in te trappen voor gelijke prestaties. Het resultaat: een directe besparing op de brandstofkosten. Als wij het verder analyseren komt de brandstofbesparing voort uit drie verschijnselen. Te weten:

 

Een volledigere verbranding

Bestelauto besparing brandstof kosten door volledigere verbranding.De met de Cyclone-X veroorzaakte luchtwerveling zorgt voor een betere lucht-brandstofverhouding en voor een krachtigere toevoer van de verbrandingslucht. Wervelende lucht passeert gemakkelijker obstakels, zoals ribbelslangen en kleppen. Hiermee komt de lucht sneller en in grotere hoeveelheden op de plaats waar het moet zijn, namelijk in de cilinders waar de verbranding plaatsvindt. Er wordt hiermee meer brandstof verbrand (volledigere verbranding) en zijn er minder residuen. Doordat de werveling zich in veel gevallen voortzet tot in de cilinder zal, na de ontsteking, de krachtverdeling op de zuigers evenwichtiger zijn en haalt u hiermee nog meer energie uit iedere liter brandstof.

Geen toenemend brandstofverbruik met de levensduur van de motor

Lager brandstofverbruik door Cyclone-x.Het brandstofverbruik van een motor zal in de tijd toenemen door motorvervuiling. Motorvervuiling zorgt voor een slechtere toevoer van verbrandingslucht, bijvoorbeeld door vernauwing van een doorlaat met koolstofafzetting. Daarnaast zorgt het voor veranderende temperatuurspatronen en luchtstroming waardoor de verbrandingen minder volledig verlopen. Met de wervelende lucht van de Cyclone-X blijft u motor schoon. Hiermee blijven de fabriekswaarden t.a.v. brandstofverbruik gehandhaafd.

 

Prettiger rijden met een brandstofbesparende rijstijl

 

De Cyclone-X maakt een andere rijstijl mogelijk. Doordat de

motor van de bestelauto, met de Cyclone-X, bij een lagere toerental reeds koppel heeft kunt u eerder opschakelen waardoor er minder brandstof wordt verbruikt. Hiermee wordt Het Nieuwe Rijden beter en aangenamer.

Een Cyclone-X ingebouwd in een bestelbus

 

Bestelauto en bestelbus

Meer kilometers tussen DE onderhoudsintervallen

Met de Cyclone-X zal uw bestelauto/bestelbus wagenpark minder storingen vertonen en minder onderhoud nodig hebben. De Cyclone-X zorgt met de werveling van lucht voor een blijvend reinigende spoeling in de motor en de luchttoevoer. Hiermee wordt de opbouw van vervuiling voorkomen welke in veel gevallen tot (ernstige) slijtage en storingen kan leiden. Enkele voorbeelden:

 

Cyclone-X voorkomt dichtgroeien van de EGR-Klep

Voorkomen dichtgroeien EGR-klep met koolstof afzettingMet de terugvoer van uitlaatgassen naar de motor ontstaat vaak een opbouw van vervuilende koolstofhoudende uitlaatgasdeeltjes bij de EGR-klep of op de kleppen van de motor. In sommige gevallen groeit de EGR-klep zelfs helemaal dicht met een koolstof - teer achtige - afzetting welke direct tot motorstoringen zal leiden. Indien er een Cyclone-X direct voor de EGR klep wordt geplaatst voorkomt de werveling de opbouw van deeltjes en houdt de EGR-klep en achterliggende motorcomponenten blijvend schoon. Hiermee voorkomt u onverwachte motorstoringen en zorgt u er voor dat de luchttoevoer niet zal dichtgroeien waardoor de motorprestaties van uw bestelauto altijd optimaal blijven en het brandstofverbruik niet zal toenemen.  

 

Zuigers, cilinders en kleppen blijven schoner

Zuigers, cilinders en kleppen blijven schoner door volledige verbranding in motor.Door een krachtigere luchttoevoer is er een volledige verbranding wat voor minimale reststoffen zorgt. Dus ook de zuigers, cilinders en kleppen zullen schoner blijven. Met de Cyclone-X zullen er geen chronische koolstofafzettingen meer ontstaan en waar aanwezig worden ze al rijdend opgelost. Het veel hogere verbrandingspercentage heeft nog een voordeel; er is minder doorlekken van brandstof naar de motorolie waardoor deze ook langer meegaat.

 

Cyclone-X voorkomt blokkeren van het roetfilter

Bij de plaatsing van de Cyclone-X vlak voor een roetfilter of katalysator zorgt deze er voor dat de luchtstroom veel evenwichtiger wordt verdeeld. Normaalgesproken is er vaak een laminaire luchtstroming door de componenten waarbij de stroomsnelheid aan de buitenzijde van het filter of de katalysator beduidend lager is. Vervuilende deeltjes zullen aan de buitenzijde neerslaan waardoor het component van buitenaf geleidelijk dicht kan groeien. Met de werveling van de Cylone-X wordt de luchtstroming aan de wanden veel hoger en bijna gelijk aan het midden waardoor het filter of de  katalysator blijvend schoon worden gehouden. Een bijkomend voordeel van de evenwichtigere verdeling is dat het reactieve oppervlak gelijkmatiger wordt blootgesteld aan de uitlaatgassen  waardoor het Olie en oliefilter blijven schoner met de Cyclone-X.efficiĆ«nter functioneert en de belasting voor het milieu lager is.

 

Olie en Oliefilter blijven schoner

Omdat er met de Cyclone-X minder koolafzetting in de motor ontstaat blijven de olie en de oliefilters schoner. Hierdoor blijft de smerende werking van de olie beter. Daarbij komt nog de verhoging van het verbrandingspercentage door de Cyclone-X, waardoor er zoals hierboven vemeld minder brandstof zal doorlekken naar de motorolie.

 

Minder roet en beter voor het milieu

Minder roet en roetpluimen bij bestelauto en bestelbus.Met de plaatsing van een Cyclone-X zullen de vaak hinderlijke roetpluimen verdwijnen bij bestelauto's en bestelbussen. De bestelauto of bestelbus zal minder vaak gewassen hoeven te worden en u draagt, met een verminderde kleinstofuitstoot, ook nog bij aan een beter milieu. Met de Cyclone-X blijft het voertuig het visitekaartje voor uw onderneming.

 

De roetpluimen (roet uitstoot) worden grotendeels veroorzaakt door interne motorvervuiling en onvolledige verbrandingen. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zorgt de Cyclone-X dat de motor schoon blijft, roetfilters beter werken en verbrandingen vollediger verlopen ... hiermee worden ook de gassen uit de uitlaat schoner.

 

Met de Cyclone-X Maatschappelijk Verantwoord Transporteren

Is het een prettige gedachte dat u met een zeer eenvoudig te plaatsen component kan bijdrage aan uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemersschap. Uw medewerkers kunnen gaan rijden volgens "Het Nieuwe Rijden" en u bespaart daarnaast nog op meerdere kosten.

 

Officiele plaatsing- en verkooppunten Cyclone-X

authorized dealerPlaatsing van een Cylcone-X in uw bestelauto of bestelbus kan worden uitgevoerd door een officiĆ«le Cyclone-X dealer. Alle Cyclone-X dealers zijn officieel gecertificeerd en de medewerkers hebben een Cyclone-X opleiding gehad. Zij kunnen u adviseren over de verschillende plaatsingspunten en het daarmee te behalen resultaat. Vaak is de inbouw in een bestelauto binnen 30 minuten te realiseren en hiermee blijven de kosten ook beperkt. Mocht u de Cyclone-X zelf willen plaatsen dan kunt u deze bij een Cyclone-X dealer verkrijgen. Vind uw dichtsbijzijnde Cyclone-X dealer.