Bus - stadsbus en de touringcar

Verminderen van de roetuitstoot bij een bus en voorkomen van motor storingen.Eigenlijk kunnen bussen in twee categorieën ingedeeld worden; de stadsbus en de touringcar. De ene is continu aan het optrekken en remmen, de ander draait bijna altijd een continue toerental op de lange afstanden. Toch is het economisch en maatschappelijk zeer verantwoord om beide bussen met een Cyclone-X uit te rusten.


Verminderen van de roetuitstoot

Verwijtende blikken van de voetganger die de roetpluimen niet erg weten te waarderen van de bussen in de stad. Door plaatsing van de Cyclone-X kan dat probleem eenvoudig worden opgelost. De Cyclone-X, die een spoelende luchtstroom creëert in de motor, zorgt dat er voldoende lucht is voor een optimale verbranding. De versnelde en draaiende lucht passeert obstakels met het grootste gemak en voert deeltjes mee naar de verbranding. Normaal gesproken slaan de deeltjes in de luchtstroom neer en hopen op. Dit is zeer ongewenst omdat de luchtwegen van de motor hiermee dichtslibben en de ademhaling slechter wordt. Er ontstaat een cumulatieve verslechtering van de prestaties van de motor en het functioneren van de systemen. De oplossing: plaatsing van een Cyclone-X in de stadsbus of touringcar.


Levensduurverlenging van motor en reductie van exploitatiekosten

Voor beide bus typen geldt dat ze ingezet worden voor het vervoer van personen over korte of lange afstand. De garantie dat dat zonder storing gebeurt is een eis. Door de plaatsing van de Cyclone-X creëert u de mogelijkheid om met lagere toeren te rijden en eerder op te schakelen naar een hogere versnelling, hierdoor kunt u brandstof besparen. De Cyclone-X houdt de motor en haar systemen ook schoner hierdoor is olieverversing minder frequent nodig. Ook de oliefilters blijven schoner en zullen dus langer hun werk goed kunnen doen. Doordat het ERG systeem niet meer dichtkoekt, blijven emissiewaarden gewaarborgd en blijft het roetfilter zijn functie vervullen.

 

Doordat de motor schoner blijft ontstaat er geen tegendruk Cyclone-X ingebouwd in een busvanuit dichtgeslibde systemen die weer voor een hoger brandstofverbruik zorgen, immers de chauffeur compenseert afgenomen vermogen door meer gas te geven. Uiteindelijk resulteert het compenseren van afgenomen vermogen, door meer gasgeven en langer doortrekken in versnellingen, in een verdere vervuiling van de motor en haar systemen. Dit kan uiteindelijk zelfs tot een kritieke storing of stilstand leiden... en dan maar hopen dat dit op een veilige plek gebeurt, met een lege bus. In iedergeval zullen de reparatiekosten de investeringskosten voor een Cyclone-X ver overschrijden.

Plan een afspraak voor het plaatsen van een Cyclone-X in uw bus(sen).