Voordelen Cyclone-X

Brandstofbesparing - Cyclone-x en Cyclone 3 verminderen brandstofverbruik3

Brandstof- besparing

Directe brandstofbesparing, want door een verbeterde ademhaling en luchthuishouding van de motor hoeft u het gaspedaal minder ver in te trappen voor gelijke prestaties. Het resultaat: een directe besparing op de brandstofkosten. 

 

Door de inbouw van een Cyclone-X creƫert u de mogelijkheid tot brandstofbesparing op 3 fronten.

 

Brandstofbesparing - aanpassen rijstijl

De Cyclone X maakt een andere rijstijl mogelijk. Doordat uw motor bij een lager toerental reeds koppel heeft kunt u eerder opschakelen waardoor er minder brandstof wordt verbruikt.

 

Volledigere verbranding - meer uit iedere liter

De werveling van de lucht zorgt voor een betere lucht-brandstofverhouding en voor een krachtigere toevoer van de verbrandingslucht. De lucht passeert gemakkelijker obstakels en komt zo sneller en in grotere hoeveelheden waar we de lucht willen hebben namelijk in de verbrandingsruimte. Er wordt hiermee meer brandstof verbrand en er zijn minder residuen.

 

De werveling zet zich in veel gevallen voort tot in de cilinder en zal zelfs bij de compressieslag nog zijn werking behouden. Hiermee wordt de krachtverdeling op de zuigerkop evenwichtiger en haalt u nog meer energie uit iedere liter brandstof. Dit resulteert uiteindelijk weer in brandstofbesparing.

 

Handhaven fabriekswaarden t.a.v. brandstofverbruik

Het brandstofverbruik van motoren zal in de tijd toenemen door een geleidelijke motorvervuiling. Motorvervuiling zorgt voor een slechtere toevoer van verbrandingslucht, bijvoorbeeld door vernauwing van een doorlaat met koolstofafzetting. Daarnaast zorgt het voor veranderende temperatuurspatronen en luchtstroming waardoor de, in het ontwerp geoptimaliseerde, verbranding minder volledig verlopen en het brandstofverbruik toeneemt. Met de wervelende lucht van de Cyclone-X blijft uw motor schoon. Hiermee blijven de fabriekswaarden t.a.v. brandstofverbruik gehandhaafd.

 

En wilt u nog zuiniger rijden?

Bespaar dan al gauw 10% brandstof dankzij de rijstijltips van het nieuwe rijden.