Voordelen Cyclone-X

Vergroot en verlengd levensduur van de motor. Bougies, filters en katalysatoren gaan langer mee.5meer kilometers met uw motor

Door installatie van een Cyclone-X zorgt u voor een langere levensduur van uw motor. De Cyclone-X voorkomt de opbouw van vervuiling welke vaak tot ernstige slijtage leidt. Met Cyclone-X kunt u eenvoudig bij lagere toeren rijden. Lagere toeren levert minder motorslijtage.

 

 

Parameters die de levensduur van de motor beinvloeden

Slijtage is vaak de oorzaak van een kortere levensduur van de motor. U weet dat u eerst de motor op bedrijfstemperatuur moet laten komen voordat u prestaties gaat vragen. Tevens weet u dat regelmatig onderhoud, schone filters en schone olie bijdragen aan een lange levensduur van de motor. Maar hoe beheerst u de overige parameters?

 

Voorkom slijtage door vervuiling

Een schone motor vertoont minder slijtage. De Cyclone-X is een geweldig hulpmiddel bij het schoonhouden van uw motor. De wervelende luchtstroom neemt alle deeltjes mee en voorkomt de opbouw van vervuiling/ koolstofafzetting op slijtage onderhevige componenten zoals kleppen, zuigers en afdichtingen.

 

Minder slijtage door een evenwichtigere verbranding

Een evenwichtigere verbranding in de cilinder zorgt voor minder slijtage aan zuigers en zuigerveren. De werveling van de Cyclone-X zet zich in veel gevallen voort tot in de cilinder en zal zelfs bij de compressieslag nog zijn werking behouden. Hiermee worden de krachten op de zuiger, tijdens de ontbranding, evenwichtiger verdeeld en wordt een scheve, slijtage verhogende, belasting voorkomen.

 

Vergroot levensduur roetfilter en katalysator

Ook een roetfilter en katalysator worden door de wervelende luchtstroom van de Cyclone-X efficiƫnter gebruikt. Filters en katalysatoren worden evenwichtiger belast en blijven daardoor beter en langer werken. De levensduur wordt met de Cyclone-X aanzienlijk vergroot.

 

Verleng de levensduur van bougies en verstuivers

Door toepassing van de Cyclone-X wordt de levensduur van de bougies, verstuivers en injectoren in de motoren verlengd. Met een volledigere verbrandig zal er minder vervuiling op de bougies en injectoren neerslaan, resulterend in betere prestaties en een langere levensduur van de bougies.

 

Motorolie gaat langer mee

Met de Cyclone-X wordt het verbrandingspercentage van de brandstof verhoogd waardoor er minder doorlekking van brandstof naar de motorolie plaatsvindt. Deze zal mede hierdoor langer meegaan.

 

Verlengt onderhoudsinterval van industriEle motoren en motoren voor beroepstoepassingen

Waar motoren in personenauto's vaak een regulier onderhoudsschema hebben zullen motoren in andere toepassingen vaak met een interval op basis van ervaring worden onderhouden.

 

Bij zwaardere diesel motoren, vrachtwagens en schepen, leidt de plaatsing van een Cyclone-X tot enorme verlenging van onderhoudsintervallen en tot grote besparingen op het olieverbruik, filters en zelfs afname van het AdBlue verbruik. Doordat de EGR, de zuigerveren en olieschraapveren schoon blijven kunnen ze hun werk goed blijven doen. Dit resulteert uiteindelijk in minder onderhoud en een langere levensduur van de motor.