Voordelen Cyclone-X

Cyclone-x zorgt voor lagere uitstoot en minder Nox emissie.

2Lagere uitstoot

De verbranding is vollediger. Hierdoor onstaat een blijvend schone motor en een lagere uitstoot van schadelijke gassen. Door het uitblijven van vervuiling blijven ongewenste emissietoenames achterwege. De NOreducerende EGR en het roetfilter bij dieselmotoren blijven schoon en beter werken door de Cyclone-X.

  

volledige verbranding in motor - minder emissie

Met een betere en krachtigere luchtaanvoer en de vortex, die in veel gevallen zich voortzet tot in de cilinders, wordt er een volledigere verbranding gerealiseerd. Onvolledige verbrandingen zorgen niet alleen voor brandstofverspilling, maar leiden ook direct tot een vergroting van de schadelijke uitstoot. 

 

Voorkomt motorvervuiling

Schadelijke uitstoot bij verbrandingsmotoren zal in de tijd ook toenemen door een geleidelijk toenemende motorvervuiling. Er ontstaat vaak een koolstofafzetting op kleppen en cilinders. In sommige gevallen is de opbouw van aanslag zeer ernstig en kunnen kleppen en koppelstukken volledig dichtgroeien. Bij dieselmotoren zal dit vaak eerder optreden dan bij benzinemotoren. Zo kunnen dieselmotoren te maken krijgen met het dichtgroeien van de EGR-klep.

 

Samenvattend: Vervuiling zorgt voor meer vervuiling met als resultaat een toename in de schadelijke emissie.

 

De Cyclone-X zorgt voor een krachtige werveling van de lucht. Hierdoor krijgen vervuilingen geen kans tot opbouwen en wordt deze bijdrage aan schadelijke emissies geĆ«limineerd.

 

Cyclone-X Verhoogt het rendement van katalysator en roetfilter

Als een Cyclone-X voor een katalysator of roetfilter wordt geplaatst zal hiervan het rendement toenemen en de uitstoot verminderen. De instromende lucht wordt met de werveling evenwichtiger verdeeld over het actieve oppervlak in het filter of de katalysator waardoor het rendement direct wordt vergroot.

 

Reductie van CO2 Footprint

Door de verbranding van fossiele brandstoffen, waaronder diesel, benzine en LPG, ontstaat CO2. De CO2 footprint van onze maatschappij kan gereduceerd worden door minder brandstof te verbruiken. Dit kan eenvoudig gerealiseerd worden met de grootschalige plaatsing van de Cyclone-X in wegvoertuigen.

 

Een rekenvoorbeeld leert dat als alle Nederlandse diesel wegvoertuigen voorzien zouden worden van een Cyclone-X, waarbij wij met de zeker realiseerbare besparing van 5 % rekenen, er in Nederland alleen al 1,5 miljard kilogram bespaard kan worden op de totale CO2 footprint. Dit terwijl het ambitieuze plan van Het Nieuwe Rijden een reductie van 1 miljard kilogram CO2 is.